Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

VAKA SUNUM TOPLANTISI

Güncelleme Tarihi: 07/07/2017

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 04.03.2014 tarih ve 2014/6 Sayılı Genelgesine bebek ölümleri izleme sistemi Yürütülmekte ve sistem kapsamında ilde gerçekleşen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit ve incelemeleri gerçekleşmektedir.Sistem ile ; bebek ölümlerinin tespitini sağlamanın yanı sıra her bir bebek ölümünü izleyerek nedenini ortaya çıkarmak ve bir daha aynı nedenlerle oluşabilecek bebek ölümlerini önleyerek amaçlanmaktadır.
Bu amaçla ilimizde 06.07.2017 tarihinde vaka toplantılarının ilki gerçekleştirilmiştir.Toplantıya Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Mehmet Yaşar ŞİMŞEK ,Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ŞIK , Şube Müdürümüz Dr. M. Enes GÖKLER , Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları katılmıştır.ÇEKÜS Şube Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yapılan toplantıda önlenebilir bebek ölümleriyle ilgili 5(beş) vaka sunumu Dr. Bermal BAYHAN tarafından yapılmıştır.Bu vaka sunum toplantıları her ay düzenli olarak devam edecektir.

  • VAKA SUNUM TOPLANTISI1.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI2.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI3.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI4.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI5.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI6.jpg
  • VAKA SUNUM TOPLANTISI7.jpg