Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARINA YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM

Güncelleme Tarihi: 31/07/2017

Kurumumuz Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından aile hekimliği birimlerinde çalışan aile sağlığı elemanlarının; kadın ve üreme sağlığı konularında izlem ve danışmanlık bilgilerini pekiştirerek, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda kadın sağlığının korunması, desteklenmesi ve sürdürülmesi,  anne morbidite ve mortalitesinin en aza indirilmesi ve normal doğum oranlarını artırılarak sezaryen ile gerçekleşen doğumların azaltılması amaçlanmaktadır.
          Bahsi geçen amaçlar doğrultusunda Daire Başkanlığımız tarafından hizmet içi eğitim yapılacak olup eğitim öncesinde genel değerlendirme için ön test uygulacaktır. Ön test uygulaması Kurumumuz web sayfasında  duyurular kısmında 21 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında erişime açılmıştır. Aile sağlığı elemanlarının sisteme giriş yaparak uygulamada yer alan soruları cevaplamaları gerekmektedir.
 
ASE Hizmet içi eğitim ve test için tıklayınız.