Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2017 Yılı Gruplu ASM/AHB 2.Periyodik Değerlendirmesi Hakkında Duyuru

Güncelleme Tarihi: 11/09/2017

            25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve  30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 21/07/2017 tarih ve 1828 sayılı yazısı kapsamında İlimizdeki gruplu tüm aile hekimliği birimlerinin 2017 yılı 2. period ziyaretleri 15 Eylül -15 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. ASM/AHB’lerin mevcut grup kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Gruplandırma Kriterleri ile ilgili eksikliklerin olması durumunda ek süre verilmeyip, sadece Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddeler ile ilgili eksikliklerde 10 günlük süre verilecektir.  Bu süre zarfında eksikliklerin devam etmesi halinde Aile Hekimliği Birimi Grubunun iptal edileceği ilanen duyurulur. Sorun yaşanmaması ve eksik evrak durumuna düşmemesi için Aile Hekimlerimizin bu kriterleri hassasiyetle gözden geçirmeleri önemle rica olunur. Değerlendirme ziyaretleri Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Denetim için ayrıca bir tarih verilmeyecek olup; 15 Eylül -15 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır
Not: Gruplandırma kriterleri  ile ilgili bilgi ve belgeler, Müdürlüğümüz web sitesi http://www.sanliurfahsm.gov.tr/TR,21292/aile-hekimligi-uygulama-subesi.html adresinde güncellenmiştir.

Gruplu ASM/AHB tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş ve onaylanmış şekilde denetim ekibine sunulacak belgeler: (Belgelerde eksiklik olması halinde değerlendirme raporu eksik evrak olarak yazılacak ve bu doğrultuda işlem tahsis edilecektir.)
 
1.Gruplandırma Değerlendirme Tablosu İçin (Her AHB için ayrı ayrı doldurulacaktır.) Tıklayınız.
2.Esnek Mesai Çizelgesi İçin Tıklayınız.
3.Bebek dostu aile hekimliği birimi belgesine İçin Tıklayınız.
4.Temizlik Görevlisi Personelin Taahhütnamesi İçin Tıklayınız.
5.Tıbbi Sekreter Taahhütnamesi İçin Tıklayınız.
6.EK Personel Çalışma Gün ve Saatleri İçin Tıklayınız.
7.ASM/AHB Çalışma Planı İçin Tıklayınız.
8.İnternet Adresi Beyanı İçin Tıklayınız.
9.ASM Krokisi İçin Tıklayınız.
10.Tıbbi Cihazların Periyodik Bakım Evrakları İçin Tıklayınız.
11.Aile Sağlığı Merkezi Teknik Donanımı İçin Tıklayınız.
12.Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Şartları İçin Tıklayınız.
13.Aile Sağlığı Merkezinde Bulunması Gereken Zorunlu İlaçlar İçin Tıklayınız.
14.Acil Çantasında Bulunması Gereken İlaç ve Malzemeler İçin Tıklayınız.
15.SGK İşe Giriş Bildirgesi Tıklayınız.
16.ASM Bilgi Tablosu İçin Tıklayınız.
17.Başvuru Dosyası İçin Tıklayınız.
18.Güvenlik Kamerası Tıklayınız.